Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Welcome to the DKAN Demo

Vítejte na portálu Otevřená data Ministerstva obrany ČR

Na těchto stránkách jsou zveřejňena data o smlouvách, fakturách a pohledávkách resortu Ministerstva obrany. Jejich uveřejněním chce Ministerstvo obrany zajistit možnost přístupu široké veřejnosti k informacím o závazcích a uskutečněných výdajích a přispět tak k vyšší transparentnosti a kontrole veřejnosti nad fungováním ministerstva.

Přidat datovou sadu

Datové sady jsou napojeny na Národní katalog otevřených dat.

(581) 603-3082

Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami

(650) 564-4718

Přehled uhrazených faktur Ministerstva obrany

5307528110

Přehled zveřejněných smluv z uzavřených VZ